Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALECHOWO Z 1996 ROKU - UCHWAŁA RADY GMINY MALECHOWO NR XIX/112/96 Z DNIA 30.12.1996

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA GMINY MALECHOWO.


Wyrokiem sygn. IISA/Sz 354/11 z dnia 2 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność Uchwały Nr XIII/119/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. Skarga kasacyjna Gminy Malechowo wniesiona do NSA została oddalona w dniu 4 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr XIII/119/2008 w sprawie uchwalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Malechowo dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Malechówko, Malechowo, Karwice, Paproty-Paprotki.


Uchwała Nr III/34/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Sulechowo, Sulechówko, Darskowo, Borkowo, Lejkowo gminy Malechowo.


Uchwała Nr III/35/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Bartolino, Kusice, Niemica gminy Malechowo.


Uchwała Nr III/36/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Przystawy i Grabowo gminy Malechowo.


Uchwała Nr XI/122/2011 w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700".


UCHWAŁA NR XXV/266/2013 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Przystawy, w gminie Malechowo.


UCHWAŁA NR XXV/267/2013 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice w gminie Malechowo.


Uchwała Nr XXVI/268/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Malechowo i Gorzyca w gminie Malechowo.


Uchwała Nr XXVII/284/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działki o nr ewidencyjnym 76/3 obręb Karwice.


Uchwała Nr XXVII/285/2013 w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w granicach działki o nr ewidencyjnym 98 w obrębie Przystawy.


Uchwała Nr XXIX/307/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malechówko, Malechowo, Karwice i Paproty – Paprotki.


Uchwała Nr XXX/321/2013 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malechowo.


Uchwała Nr XXX/322/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działki o nr ewid. 426 w obrębie Malechowo.


Uchwała Nr XXXI/325/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO – SULECHÓWKO.


Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Karwice.


Uchwała Nr V/26/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 84/4 w obrębie ewidencyjnym Sulechowo oraz 191/4 w obrębie Podgórki gm. Malechowo.


Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bartolino, Kusice, Niemica gminy Malechowo.


Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Przystawy i Grabowo gminy Malechowo.


Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Sulechowo, Sulechówko, Darskowo, Borkowo, Lejkowo gminy Malechowo.


Uchwała Nr XXI/164/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o nr ewidencyjnych 395/2, 396, 208/7, 267/1, 343/2 w obrębie Niemica.


Uchwała Nr XXI/165/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo w obrębach Białęcino i Ostrowiec.


Uchwała nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 61, 62, 63/4, 64, 70, 71, 72, 73, 74 oraz części działek nr 63/3, 60 i 69 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo, gm. Malechowo


Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 146 położonej w obrębie ewidencyjnym Bartolino, gm. Malechowo


Uchwała nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Borkowo, gmina Malechowo


Uchwała nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Lejkowo i Zielenica, gm. Malechowo


Uchwała nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malechowo, gmina Malechowo


Uchwała nr XXXVIII/332/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 189/40 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgórki, gm. Malechowo


Uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 394/2 i 394/3 w obrębie ewidencyjnym Pękanino, gm. Malechowo.


Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-1.4131.299.2019.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 394/2 i 394/3 w obrębie ewidencyjnym Pękanino, gm. Malechowo


Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 4 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 55 oraz części działki nr 56 w obrębie Święcianowo, gm. Malechowo.


Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 284/4, 287 i 347 obręb Niemica, gm. Malechowo.

Wytworzył:
Rada Gminy Malechowo
Udostępnił:
Dul Damian
(2011-10-27 12:17:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2022-07-01 11:28:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki