Przyjęcia interesantów

Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków


Wójt Gminy

środa od 12:00 - 16:00
 

 
Sekretarz Gminy
 
czwartek od 13:00- 16:00
 

Przewodnicząca RADY GMINY
Magdalena Jadczak
 
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 11:00,
w środy od godz. 15:00 do 16:00
 
Interesanci przyjmowani są w Biurze Rady Gminy,  
pok. 108, tel. 94 3140 579
(jeśli poniedziałek lub środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu pracy Urzędu Gminy)

 

Wytworzył:
Damian Dul
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-05-07 11:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2024-05-10 08:41:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki