Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenia Wójta z roku 2024 dokument HTML 2024-02-22 12:30:23 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 element menu 2024-02-22 12:30:23 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 dokument HTML 2024-02-22 12:24:05 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 element menu 2024-02-22 12:24:05 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 dokument HTML 2024-02-22 12:21:46 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 element menu 2024-02-22 12:21:46 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 dokument HTML 2024-02-22 12:18:13 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 element menu 2024-02-22 12:18:13 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 dokument HTML 2024-02-22 12:17:22 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 element menu 2024-02-22 12:17:22 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 dokument HTML 2024-02-22 12:09:10 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 element menu 2024-02-22 12:09:10 MODYFIKACJA
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia strony postępowania o przedłużeniu terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Realizacja farmy wiatrowej o mocy do 34 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Sławno, woj. zachodniopomorskie". element menu 2024-02-22 08:01:21 UTWORZENIE
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Malechowo w roku 2024. element menu 2024-02-20 13:49:16 UTWORZENIE
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Malechowo w roku 2024. element menu 2024-02-20 13:48:10 USUNIĘCIE