Ewidencje inne

 • Dodatków mieszkaniowych
  ewidencję prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Pracowników Urzędu
  ewidencję prowadzi Referat
  Organizacyjno-Administracyjny

 • Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
  ewidencję prowadzi Referat
  Organizacyjno-Administracyjny

 • Skarg i wniosków
  ewidencję prowadzi Referat
  Organizacyjno-Administracyjny

 • Umów o dzieło
  ewidencję prowadzi Referat
  Organizacyjno-Administracyjny

 • Umów zleceń
  ewidencję prowadzi Referat
  Organizacyjno-Administracyjny

 • Wydanych zaświadczeń
  o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  o nie zaleganiu w podatkach
  o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
  o wartości otrzymanych bonów paliwowych
  ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansów i Budżetu

 • Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
  ewidencję prowadzi Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
 • Zbiorników bezodpływowych
  ewidencję prowadzi Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 • Przydomowych oczyszczalni ścieków
  ewidencję prowadzi Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Wytworzył:
Udostępnił:
Dul Damian
(2004-08-11 09:52:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2016-06-07 11:05:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki