BIP-instrukcja

Instrukcja korzystania z BIP-u

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe. Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na granatowym tle. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski umieszczone po obu stronach ekranu opisane na szarym tle). Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.


Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni. Po “kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie “pop-up”. W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna. Wspomniane funkcje (“ZAPISZ”, “DRUKUJ”, “ZAMKNIJ”) zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up.


Dokumenty specyficzne dla urzędu takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


Dołączone wnioski zapisane są jako formularze. Oznacza to, że w dokumentach tych można wprowadzać dane tylko w zaznaczonych polach. Nagłówki pól nie są przeznaczone do edycji. Do wypełnienia formularza nie jest potrzebny żaden edytor tekstów.


Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

 • Zakładka Adres pozwala na wyświetlenie danych adresowych urzędu,
 • Zakładka Wydziały pozwala na wyświetlenie struktury organizacyjnej urzędu,
 • Zakładka Rejestr zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
 • Zakładka Pomoc zawiera niniejszy tekst,
 • Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Przycisk “zajrzyj na strony urzędu” umożliwia przejście na stronę informacyjną danego urzędu,
 • Przycisk Szukaj umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.


W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski:

 • Statystyki serwisu – umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP,
 • Ochrona prywatności i warunki użytkowania serwisu – znajdują się tu zastrzeżenia prawne dotyczące korzystania z zawartości serwisu,
 • Webmaster – znajdują się tu taj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu,
 • Pomoc – zawiera niniejszy tekst.
Wytworzył:
Damian Dul
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-10-02 09:38:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2020-05-20 14:50:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki