Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Malechowo udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej" na platformie ePUAP.

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Gminy Malechowo na platformie ePUAP

skrytka: /ugmalechowo/skrytka

UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Malechowo za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego.
 


 


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Malechowo:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego" bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Malechowo:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • TIF, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
   

Wytworzył:
Damian Dul
Udostępnił:
Dul Damian
(2008-05-23 12:13:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2021-02-02 12:36:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki