☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2015

Zarządzenie Nr 8/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 9/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 stycznia   2015 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 10/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 stycznia  2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Malechowo".

Zarządzenie Nr 11/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 12/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 sierpnia  2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 14/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 15/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 16/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia   2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 17/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia  2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malechowie.

Zarządzenie Nr 19/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 20/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 stycznia  2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 21/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 22/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 23/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 24/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 stycznia   2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 25/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 stycznia  2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2015

Zarządzenie Nr 26/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 27/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 stycznia   2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 28/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie oraz oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 29/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 30/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 33/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 394/2014 Wójta Gminy Malechowo z dnia 28.03.2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 35/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 lutego 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter.

Zarządzenie Nr 37/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 38/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 41/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego  2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 43/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 45/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lutego   2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 48/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 49/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lutego  2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 50/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 51/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania zespołu do spraw realizacji i oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malechowo na lata 2014-2020 oraz określenie zasad działania zespołu oceniającego.

Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 lutego  2015 r.
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie

Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Malechowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 54/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 56/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 marca 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

Zarządzenie Nr 58/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 marca 2015 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia należnego Gminie Malechowo z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu.

Zarządzenie Nr 59/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.

Zarządzenie Nr 60/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Laski, w związku z wpłynięciem wniosku mieszkańców o odwołanie Sołtysa.

Zarządzenie Nr 61/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Malechowo z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 62/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego oraz czynszu za najem lokali dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 63/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca  2015 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 64/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 66/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 67/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca  2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz najmu stanowiących własność Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 68/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 69/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 kwietnia 2015 r.
w sprawie : Obniżki ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter T4, stanowiącego własność Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 70/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 71/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Zarządzenie Nr 72/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 kwietnia  2015 r.
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 73/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 74/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 75/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 76/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za  rok 2014

Zarządzenie Nr 77/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 78/2015
Wójta Gminy Malechowo-Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 79/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 80/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Zarządzenie Nr 81/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 maja 2015 r.
w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 82/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 maja 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Zarządzenie Nr 84/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 85/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2014 rok

Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter T4, stanowiącego własność Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 87/2015
Wójta Gminy Malechowo
z  dnia 19  maja  2015 r.
w  sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 88/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 90/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 91/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Zarządzenie Nr 92/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.


Zarządzenie Nr 93/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 czerwca  2015 r.
w sprawie zamian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko:
podinspektora ds. mienia komunalnego
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:,, Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malechowo w roku szkolnym 2015/2016”

Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie oraz oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 98/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 lipca  2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10.07.2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie
" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo"

Zarządzenie Nr 100/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w gminie Malechowo, w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 101/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 102/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Zarządzenie Nr 103/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Malechowo w zamian za święto przypadające 15 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 105/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Zarządzenie Nr 106/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 107/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo"

Zarządzenie Nr 108/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 109/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowo.

Zarządzenie Nr 110/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 111/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Zarządzenie Nr 112/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 113/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie"

Zarządzenie Nr 114/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 115/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

Zarządzenie Nr 116/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Zarządzenie 117/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 118/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 119/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 120/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 121/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 122/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 123/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 września 2015 r.
w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Malechowo oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie 124/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 września 2015 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola w Malechowie.

Zarządzenie 125/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 września 2015 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Punktu Przedszkolnego w Laskach.

Zarządzenie 126/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 września 2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa".

Zarządzenie 127/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie 128/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 września 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie 129/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie 130/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie 131/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie 132/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie 133/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Zarządzenie 134/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórki”

Zarządzenie Nr 135/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności w zakresie ochrony p. poż., ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie Nr 136/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 137/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 138/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 139/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 140/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie podziału części rezerwy ogólnej.

Zarządzenie Nr 141/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 142/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 143/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Lejkowie powołanej do przeprowadzenia na obszarze gminy Malechowo wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 145/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 r.

Zarządzenie Nr 146/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 147/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 148/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 149/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym

Zarządzenie Nr 150/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Borkowo.

Zarządzenie Nr 151/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 152/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 153/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 154/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Malechowo oraz określenia jego zadań.

Zarządzenie Nr 155/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 156/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 157/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 158/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo w 2016 r."

Zarządzenie Nr 159/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych.

Zarządzenie Nr 160/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu " Program współpracy Gminy Malechowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok".

Zarządzenie Nr 161/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 162/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 163/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 164/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 165/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn." Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów".

Zarządzenie Nr 166/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 167/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 168/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 169/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Zarządzenie Nr 170/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 09 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 171/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Punktu Przedszkolnego w Laskach.

Zarządzenie Nr 172/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 173/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 174/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 175/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 176/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024.

Zarządzenie Nr 177/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

 


 

 

   

Wytworzył:
Radosław Nowakowski
Udostępnił:
Dul Damian
(2015-01-21 09:26:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2016-01-13 14:54:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655