☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2009

z dnia 3 stycznia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.
 
z dnia 16 stycznia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Malechowo na rok 2009
 
z dnia 09 lutego 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Wójta Gminy Malechowo na realizację zadań publicznych Gminy Malechowo w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
 
z dnia 09 lutego 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Wójta Gminy Malechowo na realizację zadań publicznych Gminy Malechowo w zakresie upowszechnienia kultury
 
z dnia 13 lutego 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 25 lutego 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo.
 
z dnia 2 marca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w gminie Malechowo w okresie od 09 lutego 2009 do 31 grudnia 2009.
 
z dnia 2 marca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w gminie Malechowo w okresie od 09 lutego 2009 do 31 grudnia 2009.
 
z dnia 17 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2008 r.
 
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.
 
z dnia 19 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 20 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podział przyznanych w budżecie środków finansowych na 2009 rok w dziale 926.
 
z dnia 20 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Laski.
 
z dnia 23 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Lejkowie.
 
z dnia 23 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Szkoły Podstawowej w Lejkowie.
 
z dnia 23 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.
 
z dnia 23 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie
 
z dnia 31 marca 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 r.
 
z dnia 14 kwietnia 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
z dnia 14 kwietnia 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu - III etap"
 
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lejkowie.
 
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Szkoły Podstawowej w Lejkowie.
 
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie  powołania komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Docieplenie dachu w Szkole Podstawowej w Niemicy, gm. Malechowo"
 
z dnia 11 maja 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy”
 
z dnia 12 maja 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
 
z dnia 15 maja 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 15 maja 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 
z dnia 28 maja 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 28 maja 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonych Zarządzeniem Wójta Gminy Malechowo na realizację zadania publicznego Gminy Malechowo z zakresie aktywizacji młodzieży w wieku 16-19 lat
 
z dnia 01 czerwca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Malechowo w 2009 r.
 
z dnia 04 czerwca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 08 czerwca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 16 czerwca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 22 czerwca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Docieplenie w dachu w Szkole Podstawowej w Niemicy, gm. Malechowo”
 
z dnia 26 czerwca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2008 Wójta Gminy Malechowo z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Malechowo.
 
z dnia 30 czerwca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.
 
z dnia 30 czerwca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie.
 
z dnia 06 lipca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Malechowo dla samorządowej instytucji kultury
 
z dnia 13 lipca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 154/09 z dnia 01 czerwca 2009r. Wójta Gminy Malechowo na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Malechowo w 2009r.
 
z dnia 21 lipca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 23 lipca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 30 lipca 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 4 sierpnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
z dnia 10 sierpnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
z dnia 10 sierpnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie określenia diety za pracę Ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej
 
z dnia 19 sierpnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
  
z dnia 25 sierpnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku
 
z dnia 26 sierpnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Malechowie
 
z dnia 26 sierpnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Przedszkola w Malechowie
 
z dnia 8 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Malechowo na rok 2009
 
z dnia 08 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 17 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 17 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bartolino
 
z dnia 17 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bartolino
 
z dnia 17 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bartolino
 
z dnia 17 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyca
 
z dnia 28 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 30 września 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 12 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach”.
 
z dnia 12października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 20 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 26 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji do odbioru robót na zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy”.
 
z dnia 27 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.
 
z dnia 27 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.
 
z dnia 27 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.
 
z dnia 29 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnej.
 
z dnia 29 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnej.
 
z dnia 29 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnej.
 
z dnia 30 października 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 5 listopada 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 13 listopada 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Malechowo na 2010 rok, prognozy łącznej kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego.
 
z dnia 19 listopada 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 23 listopada 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora przedszkola w przypadku jego nieobecności.
 
z dnia 26 listopada 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo wprowadzonego Zarządzeniem Nr 129/2009 Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lutego 2009 roku.
 
z dnia 30 listopada 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.
 
z dnia 9 grudnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 16 grudnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 17 grudnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału przyznanych w budżecie środków finansowych na 2009 rok w dziale 926
 
z dnia 18 grudnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Malechowo
 
z dnia 18 grudnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 22 grudnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 31 grudnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok
 
z dnia 31 grudnia 2009r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dul Damian
(2009-02-24 10:16:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2010-01-15 09:48:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655