☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne

 

Nazwa usługi Karta usługi Załączniki
Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej oraz odbioru ścieków z nieruchomości RGK.III-1

RGK.III-1-Z1

RGK.III-1-Z2

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego RGK.III-2

RGK.III-2-Z1

RGK.III-2-Z2

Wydzierżawianie nieruchomości gminnych na czas oznaczony do lat 3 RGK.I-1 RGK.I-1-Z1
Przedłużanie umów dzierżawy na nieruchomości gminne RGK.I-2 RGK.I-2-Z1
Sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargu RGK.I-3 RGK.I-3-Z1
Sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego RGK.I-4 RGK.I-4-Z1
Sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej dla poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej RGK.I-5 RGK.I-5-Z1
Wniosek na umieszczenie reklamy/tablicy informacyjnej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Malechowo RGK.I-7 RGK.I-7-Z1
Wniosek dla osób zamierzających dokonać jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności RGK.I-8 RGK.I-8-Z1
Podziały nieruchomości RIGP.II-1 RIGP.II-1-Z1
Rozgraniczenie nieruchomości RIGP.II-2 RIGP.II-2-Z1
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RIGP.II-3 RIGP.II-3-Z1
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego RIGP.II-4 RIGP.II-4-Z1
Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego RIGP.II-5 RIGP.II-5-Z1
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego RIGP.II-6 RIGP.II-6-Z1
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIGP.II-7 RIGP.II-7-Z1
Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości RIGP.III-1 RIGP.III-1-Z1
Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości RIGP.III-2 RIGP.III-2-Z1
Wydanie warunków technicznych wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych RGK.II-1 RGK.II-1-Z1
Wywóz nieczystości ciekłych z bezodpływowych zbiorników znajdujących się na terenie gospodarstw domowych RGK.II-2 RGK.II-2-Z2

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dul Damian
(2018-01-10 08:45:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2023-01-19 09:13:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655