Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zał. 3 - działka nr 354/1 obr. Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:26:39 MODYFIKACJA
Zał. 3 - działka nr 354/1 obr. Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:26:31 UTWORZENIE
Zał. 2 - działka nr 125 obr. Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:25:41 MODYFIKACJA
Zał. 2 - działka nr 125 obr. Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:25:34 UTWORZENIE
Zał. 1 - działka nr 54 i 55 obr. Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:24:40 UTWORZENIE
Projekt MPZP Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:23:55 UTWORZENIE
Projekt MPZP Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:23:23 USUNIĘCIE
Projekt MPZP Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:23:11 UTWORZENIE
PONŚ Ostrowiec - wyłożenie element menu 2024-02-08 08:22:33 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 29.01.2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 54, 55, 354/1, 334/1 i 125 w obrębie Ostrowiec, gmina Malechowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. element menu 2024-02-08 08:19:22 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 29.01.2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 54, 55, 354/1, 334/1 i 125 w obrębie Ostrowiec, gmina Malechowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. element menu 2024-02-08 08:18:19 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 dokument HTML 2024-02-07 14:00:53 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 element menu 2024-02-07 14:00:53 MODYFIKACJA
Obwieszczenia Wójta Gminy Malechowo z dnia 06.02.2024r. znak RIGP.I.6220.5.2023 zawiadamiającego strony oraz podaje do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewidencyjnych 170/1, 171, 172, 173 obręb ewidencyjny Grabowo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie” na wniosek AE GREEN ENERGY III Sp. z o.o al. Powstania Warszawskiego 15; 31-539 Kraków. element menu 2024-02-06 14:48:32 UTWORZENIE
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05 lutego 2024r. o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Bielawy PLH320053 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu zarządzenia. element menu 2024-02-06 13:18:03 UTWORZENIE