Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie nr 610/2024 Wójta Gminy Malechowo z dnia 09.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. element menu 2024-02-09 13:21:48 UTWORZENIE
Archiwum przetargów - nieruchomość 2024 element menu 2024-02-09 13:21:30 UTWORZENIE
Obwieszczenia Wójta Gminy Malechowo z dnia 09.02.2024r. z zawiadamiającego strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Żegocino - Podgórki gm. Malechowo” na wniosek Gminy Malechowo. element menu 2024-02-09 12:19:11 UTWORZENIE
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-09 10:32:50 UTWORZENIE
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-09 10:31:48 UTWORZENIE
Zarządzenia Wójta z roku 2024 dokument HTML 2024-02-09 08:41:24 MODYFIKACJA
Zarządzenia Wójta z roku 2024 element menu 2024-02-09 08:41:24 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-09 08:39:49 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego z dnia 6 lutego 2024 roku dotyczace informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sławnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-09 08:39:20 UTWORZENIE
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-09 08:37:19 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 5 lutego 2024 roku dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Malechowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-08 12:56:06 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 7 lutego 2024 roku dotyczace informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-08 12:55:23 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 5 lutego 2024 roku dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Malechowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-08 12:53:44 UTWORZENIE
Zał. 4 - działka nr 334/1 obr. Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:27:32 MODYFIKACJA
Zał. 4 - działka nr 334/1 obr. Ostrowiec - Wyłożenie. element menu 2024-02-08 08:27:22 UTWORZENIE