☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Malechowo

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 20 września 2019 r. o zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 20 września 2019 r. o zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 20 września 2019 r. o zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 23 października 2019 r. zawiadamiającego strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 23 października 2019 r. zawiadamiającego strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 23 października 2019 r. zawiadamiającego strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w związku z art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.u.2268 t.j./ w sprawie nałożenia na Katarzynę Kasper obowiązku likwidacji urządzeń wykonanych bez wymaganego zezwolenia - progu piętrzącego usytuowanego na rowie melioracyjnym GT23 na gruncie działki o nr ewidencyjnym 194 obr. Zielenica, gm. Malechowo oraz trzech stawów rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 194 oraz 196/1 obr. Zielenica, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w związku z art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.u.2268 t.j./ w sprawie nałożenia na Katarzynę Kasper obowiązku likwidacji urządzeń wykonanych bez wymaganego zezwolenia - progu piętrzącego usytuowanego na rowie melioracyjnym GT23 na gruncie działki o nr ewidencyjnym 194 obr. Zielenica, gm. Malechowo oraz trzech stawów rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 194 oraz 196/1 obr. Zielenica, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w związku z art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.u.2268 t.j./ w sprawie nałożenia na Katarzynę Kasper obowiązku likwidacji urządzeń wykonanych bez wymaganego zezwolenia - progu piętrzącego usytuowanego na rowie melioracyjnym GT23 na gruncie działki o nr ewidencyjnym 194 obr. Zielenica, gm. Malechowo oraz trzech stawów rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 194 oraz 196/1 obr. Zielenica, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek pana Mariusza Popiel - pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku - Oddział w Koszalinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurą osłonową dla przewodu energetycznego 15kV pod dnem rzeki Zielenica w km 2+050 dla zadania pn. "Budowa kontenerowych stacji transformatorowych z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4kV, złącza kablowego ZKSN oraz odbiornika rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej 15 i 0,4 kV w m. Lejkowo i Zielenica gm. Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek pana Mariusza Popiel - pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku - Oddział w Koszalinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurą osłonową dla przewodu energetycznego 15kV pod dnem rzeki Zielenica w km 2+050 dla zadania pn. "Budowa kontenerowych stacji transformatorowych z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4kV, złącza kablowego ZKSN oraz odbiornika rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej 15 i 0,4 kV w m. Lejkowo i Zielenica gm. Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek pana Mariusza Popiel - pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku - Oddział w Koszalinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurą osłonową dla przewodu energetycznego 15kV pod dnem rzeki Zielenica w km 2+050 dla zadania pn. "Budowa kontenerowych stacji transformatorowych z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4kV, złącza kablowego ZKSN oraz odbiornika rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej 15 i 0,4 kV w m. Lejkowo i Zielenica gm. Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 października 2019r. w sprawie zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejących budynków usługowych na działce nr 208/7 w obrębie Niemica gm. Malechowo na ubojnię trzody chlewnej", realizowanego przez Przedsiębiorstwo - WĘDLINIARSTWO NATURALNE Stanisław Przybysz Zofia Przybysz S.C. Niemica 52A, 76-142 Malechowo, gmina Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 października 2019r. w sprawie zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejących budynków usługowych na działce nr 208/7 w obrębie Niemica gm. Malechowo na ubojnię trzody chlewnej", realizowanego przez Przedsiębiorstwo - WĘDLINIARSTWO NATURALNE Stanisław Przybysz Zofia Przybysz S.C. Niemica 52A, 76-142 Malechowo, gmina Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 października 2019r. w sprawie zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejących budynków usługowych na działce nr 208/7 w obrębie Niemica gm. Malechowo na ubojnię trzody chlewnej", realizowanego przez Przedsiębiorstwo - WĘDLINIARSTWO NATURALNE Stanisław Przybysz Zofia Przybysz S.C. Niemica 52A, 76-142 Malechowo, gmina Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz.1945 ze zm.), celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla inwestycji pn. "Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15 kV na działkach nr 12/1 i 105/2 obręb Drzeńsko, gm. Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz.1945 ze zm.), celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla inwestycji pn. "Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15 kV na działkach nr 12/1 i 105/2 obręb Drzeńsko, gm. Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz.1945 ze zm.), celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla inwestycji pn. "Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15 kV na działkach nr 12/1 i 105/2 obręb Drzeńsko, gm. Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15 kV na działkach nr 12/1 i 105/2 obręb Drzeńsko, gm. Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15 kV na działkach nr 12/1 i 105/2 obręb Drzeńsko, gm. Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
liczba odwiedzin: 4256212

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X