☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Malechowo

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 55 oraz części działki nr 56 w obrębie Święcianowo, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2019 r. o przedłużeniu terminu oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2019 r. o przedłużeniu terminu oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2019 r. o przedłużeniu terminu oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec" realizowanego na działkach nr: 216/2 obręb Karwice, gmina Malechowo, nr 213, 139/3, 139/2 obręb Smardzewo, gmina Sławno, nr 3 obręb Baniewo, gmina Malechowo, nr 112/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo w Powiecie Sławieńskim o łącznej długości przebudowanych odcinków około 6 km.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 2/1 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 2/1 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 2/1 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 163/2(rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 163/2(rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 163/2(rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Grzegorza Materka w sprawie zmiany pozwolenia z z dnia 09.04.2019r. znak SZ.ZUZ.2.421.263.2018.BB nakładającego na Gospodarstwo Rolne Hodowla Ryb Łososiowatych Nowy Żytnik Grzegorz Henryk Materka obowiązek wykonania ekspertyzy w zakresie oddziaływania cofki piętrzenia, realizowanego na rowie szczegółowym Gx, na działce nr 347/2 obr. Ostrowiec, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Grzegorza Materka w sprawie zmiany pozwolenia z z dnia 09.04.2019r. znak SZ.ZUZ.2.421.263.2018.BB nakładającego na Gospodarstwo Rolne Hodowla Ryb Łososiowatych Nowy Żytnik Grzegorz Henryk Materka obowiązek wykonania ekspertyzy w zakresie oddziaływania cofki piętrzenia, realizowanego na rowie szczegółowym Gx, na działce nr 347/2 obr. Ostrowiec, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Grzegorza Materka w sprawie zmiany pozwolenia z z dnia 09.04.2019r. znak SZ.ZUZ.2.421.263.2018.BB nakładającego na Gospodarstwo Rolne Hodowla Ryb Łososiowatych Nowy Żytnik Grzegorz Henryk Materka obowiązek wykonania ekspertyzy w zakresie oddziaływania cofki piętrzenia, realizowanego na rowie szczegółowym Gx, na działce nr 347/2 obr. Ostrowiec, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 11 lipca 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ośrodka pstrągowego KUSICZKI" realizowanego na działkach nr 6/15, 6/16 obręb Kusice, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 11 lipca 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ośrodka pstrągowego KUSICZKI" realizowanego na działkach nr 6/15, 6/16 obręb Kusice, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 11 lipca 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ośrodka pstrągowego KUSICZKI" realizowanego na działkach nr 6/15, 6/16 obręb Kusice, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 272/12 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo oraz pomostu na działce 272/1 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 272/12 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo oraz pomostu na działce 272/1 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek EKO AUDYT Sp z o.o. Marta Rudnica ul. Szczytnicka 36/1 50-382 Wrocław - pełnomocnika Gminy Malechowo o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pomostu wraz ze schodami i rynną do wodowania kajaków - działka 272/12 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, gm. Malechowo oraz pomostu na działce 272/1 (rzeka Grabowa) obręb Ostrowiec, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach projektu infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Grabowa i Wieprza.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zawiadamiającego strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Malechowo dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków z niezbędną infrastrukturą oraz siecią kanalizacyjną tłoczną dla ścieków oczyszczonych". el. menu2020-09-21MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
liczba odwiedzin: 4256239

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X