☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Urząd Gminy Malechowo

Czwartek 14.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 394/2 i 394/3 w obrębie Pękanino, gmina Malechowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji nr RIGP.I.6220.1.2018.2019 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejących budynków usługowych na działce nr 208/7 w obrębie Niemica gm. Malechowo na ubojnię trzody chlewnej", realizowanego przez Przedsiębiorstwo - WĘDLINIARSTWO NATURALNE Stanisław Przybysz Zofia Przybysz S.C. Niemica 52A, 76-142 Malechowo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 31 października 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek EPC Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie" realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 - podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu, na wniosek Gospodarstwa Rybackiego "KUSICZKI" Mirosław Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna 76-142 Malechowo, Kusiczki 2 postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 284/4, 287 i 347 obręb Niemica, gm. Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dnia 24.01.2019 r. Pana Mariusza Popiel pełnomocnika Energa - Operator SA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie linii napowietrzno-kablowej 15 kV na działce nr 177 obręb Zielenica, gm. Malechowo".el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 11 marca 2019r. o wydanej decyzji, utrzymującej w mocy wydaną w dniu 20 września 2018r. przez Wójta Gminy Malechowo decyzję określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku obory dla bydła oraz płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej, realizowanego na działce nr 194/3 obręb ewidencyjny Święcianowo, gmina Malechowo. el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie linii napowietrzno-kablowej 15 kV na działce nr 177 obręb Zielenica, gm. Malechowo"el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 08.02.2019r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii napowietrzno-kablowej 15 kV na działce nr 177 obręb Zielenica, gm. Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Malechowo Solar Park" o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosierzewo, gmina Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie? realizowanego na działkach nr: 2/10, 5/1 i 290 - farma z infrastrukturą oraz na działkach nr 15 i 279 ? podziemne przejście kablowe, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo.el. menu2019-11-13MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 3737497

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X