☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Urząd Gminy Malechowo

Niedziela 18.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 31 października 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 110 w miejscowości Karwice, gmina Malechowo". el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Zawiadomienie z dnia 23.10.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25.10.2018 r.el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na: usługę wodną (pobór wód podziemnych z ujęcia podziemnego w Sulechówku opartego na istniejącej studni wierconej o głębokości 20 m i wydajności 43,5 m3/h; pobór wód powierzchniowych z rowu melioracyjnego w ilości 88 m3/db na potrzebę Gorzelni; odprowadzanie wód pochłodniczych do rowu melioracyjnego), wykonanie urządzeń wodnych - likwidację nieczynnej studni nr 1/1968 o głębokości 30,0 m. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o podjęciu z urzędu w dniu 18.10.2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie linii kablowej w zamian za linię napowietrzną SN 15 kV na działkach: nr 182, 6/1, 11/2, 5/1 obręb Drzeńsko, gm. Malechowo".el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Dowóz osób niepełnosprawnych i starszych na wybory samorządowe 2018 w gminie Malechowoel. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo."el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście metodą przecisku sterowanego siecią kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 PCV w stalowej rurze ochronnej o średnicy 325 mm pod dnem rzeki Bielawy (działka nr 403 obręb ewidencyjny Niemica) w km rzeki 3+595; - długość przejścia 12m; - rzędna góry rury osłonowej 10,66m npm.el. menu2018-11-07MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 znak RIGP.II.6733.3.2018 z dnia 06.11.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na działkach nr 107 oraz 109/1 (część działki) obręb Malechowo, gm. Malechowo. el. menu2018-11-07MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 3107069

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X