☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Urząd Gminy Malechowo

Sobota 25.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kanalizacji ścieków oczyszczonych D-75 PE na działkach nr 284/2 obr. Białęcino oraz 285 obr. Podgórki, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spectech Global Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 42, 97-400 Bełchatów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Pękanino, dz. nr 17/2 oraz 18/3 w gminie Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie"el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 13.01.2020 r. o wszczęciu na wniosek spółki Potęgowo Mashav sp. z o.o., ul. Twarda 18, XXIV piętro, 00-105 Warszawa postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu zlokalizowanego w granicach działki nr 138, obręb 0021 Przystawy, gmina Malechowo.el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 16 stycznia 2020 r. zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu przez organy opiniujące opinii dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża "Święcianowo IV" rozpoznanego w kategorii C1 w granicach działek nr ew. 55 i 56 obręb 0024 Święcianowo, gmina Malechowo" oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji.el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 10.01.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15 kV na działkach nr 12/1 i 105/2 obręb Drzeńsko, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 27.12.2019 r. o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi powiatowej 3720Z na odcinku Karwice - Smardzewo - Ostrowiec na działkach nr 3 obręb Baniewo oraz 112/1 obręb Ostrowiec, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 27.12.2019 r. o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15 kV na działkach nr 12/1 i 105/2 obręb Drzeńsko, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 17.12.2019 r. o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi powiatowej 3720Z na odcinku Karwice - Smardzewo - Ostrowiec na działkach nr 3 obręb Baniewo oraz 112/1 obręb Ostrowiec, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu, na wniosek Gospodarstwa Rybackiego "KUSICZKI" Mirosław Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna 76-142 Malechowo, Kusiczki 2 postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.el. menu2020-01-24MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupa SN na działkach nr 34, 61/2, 62, 64, 108/1 i 762 obręb Laski, gm. Malechowo."el. menu2020-01-24MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 3859871

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X