☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2019

Zarządzenie Nr 1/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych na zamiany.

Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 3/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 5/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 7/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 8/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 9/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2019

Zarządzenie Nr 10/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 15/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 16/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 17/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 19/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2010 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 21/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia uczniów do klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. „Mohort” w Malechowie i ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Nr 22/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Zarządzenie Nr 23/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 stycznia 2019 r.
sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 stycznia 2019 r.
sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 stycznia 2019 r.
sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 26/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 stycznia 2019 r.
sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 27/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 stycznia 2019 r.
sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 stycznia 2019 r.
sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 29/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 30/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 31/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 32/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 33/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 34/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 35/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 36/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 37/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 38/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 39/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania darowizny przyczepki lekkiej do przewozu łodzi na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie.

Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Malechowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 43/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 marca2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 44/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 45/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: ds. zamówień publicznych, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych w referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Zarządzenie Nr 46/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 47/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Zarządzenie Nr 48/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 marca2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 49/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 marca2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

Zarządzenie Nr 50/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 51/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 marca2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 52/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 marca2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

Zarządzenie Nr 53/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 marca2019 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo

Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 marca2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu"

Zarządzenie Nr 55/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 56/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2018 rok

Zarządzenie Nr 59/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

Zarządzenie Nr 61/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Malechowo oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Sławnie w okresie od 02.09.2019 do 19.06.2020”

Zarządzenie Nr 62/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie, Malechowo 65 B, 76-142 Malechowo

Zarządzenie Nr 63/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Malechowo od 01.07.2019 r. do 31.12.2020r. oraz wyposażenie, odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)”.

Zarządzenie Nr 64/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 65/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

Zarządzenie Nr 66/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie

Zarządzenie Nr 69/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2018 rok

Zarządzenie nr  70/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Malechowo”.

Zarządzenie Nr 71/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury.”

Zarządzenie Nr 72/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 73/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie  w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Malechowo

Zarządzenie Nr 74/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 75/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 76/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 czerwca 2019r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 77/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 czerwca 2019r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 78/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 79/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 292/2017  Wójta Gminy Malechowo z dnia 16 lutego  2017r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malechowo na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica - Bartolino.”

Zarządzenie Nr 81/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 84/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Niemicy.


Zarządzenie Nr 85/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie  powołania do składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przedstawiciela związków zawodowych.

Zarządzenie Nr 86/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.
 

Zarządzenie Nr 87/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie.

Zarządzenie Nr 88/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie.

Zarządzenie Nr 89/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 90/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 91/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 92 /2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 09 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia  zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Malechowo oraz określenia wzorów dokumentów niezbędnych do jego uzyskania.

Zarządzenie Nr 93/2019
Rady Gminy Malechowo
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 94/2019
Rady Gminy Malechowo
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 95/2019
Rady Gminy Malechowo
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 96/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 97/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 98/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 99/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 100/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.
 

Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 102/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 103/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 104/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 105/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 106/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 107/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 108/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 109/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 110/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu ,,Program Współpracy Gminy Malechowo na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zarządzenie Nr 111/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 112/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 113/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 114/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo

Zarządzenie Nr 115/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 116/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 117/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2019 r. w wysokości 2 800 000,00zł".

Zarządzenie Nr 118/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 119/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 120/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 121/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 122/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 123/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Zarządzenie Nr 124/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022

Zarządzenie Nr 125/2019
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

 


 


 


 

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Malechowo Radosław Nowakowski
Udostępnił:
Dul Damian
(2019-01-04 13:12:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2020-01-10 12:15:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655