Ewidencja ludności, dowody osobiste

Nazwa usługi Karta usługi Załączniki
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy RO.IV-1

RO.IV-1-Z1

RO.IV-1Z2

Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej RO.IV-2 -
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego RO.IV-3

RO.IV-3-Z1

RO.IV-3-Z2

Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej RO.IV-4 -
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności RO.IV-5 RO.IV-5-Z1
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców RO.IV-6

RO.IV-6-Z1

RO.IV-6-Z2

RO.IV-6-Z3

Wydawanie dowodów osobistych RO.IV-7 -
Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych RO.IV-8 -
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych RO.IV-9

RO.IV-9-Z1

RO.IV-9-Z2

Wpis do rejestru wyborców na wniosek RO.IV-10 RO.IV-10-Z1
Zastrzeżenie nr PESEL i cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL RO.IV-11 -

 

Wytworzył:
Danuta Kowalczuk
Udostępnił:
Dul Damian
(2018-01-30 08:45:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2024-02-15 09:16:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki