Konsultacje społeczne z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu,"Program Współpracy Gminy Malechowo na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki