☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Promocji, Rozwoju i Kultury

Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Kultury - Natalia Kaczmarska

Tel: (94) 3140 574

Do zadań i kompetencji Referatu Promocji, Rozwoju i Kultury należą w szczególności sprawy:

  1.  prowadzenie spraw związanych z promocją i wizerunkiem gminy, w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów i ulotek,
  2.  inicjowanie i organizacja imprez gminnych,
  3.  prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej gminy,
  4.  współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i zrzeszeniami mieszkańców,
  5.  prowadzenie strony internetowej gminy,
  6.  prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  7.  wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych i imprez masowych,
  8.  prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej gminy,
  9.  przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie dla gminy środków finansowych  z funduszy pomocowych, w tym z funduszy pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,
  10.  koordynacja i organizacja pracy w świetlicy kultury,
  11.  przygotowanie oferty zajęć popołudniowych w świetlicy kultury,
  12.  promocja oferty zajęć, przygotowanie i aktualizacja harmonogramu zajęć i warsztatów,
  13.  rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
  14.  koordynowanie działań i współpraca z klubami seniora oaz kołami gospodyń wiejskich,
  15.  nadzór, koordynowanie pracy opiekuna świetlicy kultury,
  16.  redagowanie Kwartalnika Malechowskiego,
  17.  przygotowywanie projektów uchwał  i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie.
Wytworzył:
Udostępnił:
Pliszka Radosław
(2020-09-09 09:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2021-02-02 12:13:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655