☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Urząd Gminy Malechowo

Poniedziałek 16.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Straż Gminna

Funkcję  Komendanta Straży  Gminnej pełni: Marek  Januszewski
Tel: (94) 3155 370

Zgodnie z treścią ar.11 ustawy o strażach gminnych  (Dz. U. z 1997 r. Nr. 123, poz. 779 ze zm.) do zadań i kompetencji  Straży Gminnej  należy:
1)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2)   współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3)   zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
4)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
5)   współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
6)   doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
7)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
8)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.  
Zadnia i kompetencje Straży Gminnej określa Regulamin Straży Gminnej  w Malechowie oraz przepisy ustawy o strażach gminnych.

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Damian Dul
(2010-04-06 13:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Dul
(2017-01-03 12:17:36)
 
 
ilość odwiedzin: 3788228

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X