Dane adresowe urzędu

URZĄD GMINY MALECHOWO
76-142 Malechowo
Malechowo 22A
Tel. (94) 31 84-213, 214, 092
Fax. (94) 31 84-305

Strona internetowa: www.malechowo.pl
Strona BIP: http://ug.malechowo.ibip.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/

Adres skrytki na ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

e-mail: urzad@malechowo.pl


GMINA MALECHOWO
76-142 Malechowo
Malechowo 22A

NIP: 499-053-04-07
REGON: 330920920


UWAGA!
W związku z likwidacją z dniem 01.01.2013 r. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Malechowo, wszelkich wpłat będzie można dokonywać w Banku Spółdzielczym Oddział w Malechowie.

Ponadto, wpłat można również dokonywać, jak dotychczas, przelewem bezpośrednio na rachunki bankowe Gminy Malechowo.

Numery rachunków bankowych Gminy Malechowo:
Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie

26 9317 1012 0040 0073 2000 0210
(wyłącznie wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

47 9317 1012 0040 0073 2000 0220
(wyłącznie wpłaty z tytułu mandatów)

91 9317 1012 0040 0073 2000 0010
(wpłaty z tytułu opłat)

Podatki
wpłaty na indywidualne rachunki bankowe

Opłata śmieciowa
wpłaty na indywidualne rachunki bankowe

Opłata za wodę i ścieki
wpłaty na indywidualne rachunki bankowe


ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH

Ze zbiorami aktów prawnych można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka "Prawo miejscowe, akty normatywne". Wydruki aktów prawnych lub ich zapis w formie elektronicznej można uzyskać odpłatnie w pokoju nr 108 (I piętro, Biuro Rady).

Wytworzył:
Damian Dul
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-06-16 12:09:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2022-01-28 08:30:22)