☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie w sprawie wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE

        w sprawie wyrobów zawierających azbest

 

            Urząd Gminy w Malechowie informuje, że  zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1997 r, Nr 101, poz. 628) został wprowadzony w Polsce całkowity zakaz produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest.

            Roboty budowlane związane z usunięciem zamontowanych falistych płyt azbestowo-cementowych (eternit) winny być wykonane zgodnie  z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia  1998 roku w sprawie sposobu bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (dz. U. z 1998 r. Nr 138, poz. 895).

Zgodnie z § 3 cytowanego rozporządzenia prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów  zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Powyższe prace powinny być poprzedzone zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Informuje również, że w 2005 r. na terenie gminy Malechowo została przeprowadzona Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, w której zostały ujęte wszystkie budynki  pokryte eternitem. Po dokonaniu zmiany pokrycia dachowego należy złożyć informację w tut. urzędzie gminy o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. Do informacji należy dołączyć kopię faktury przekazania odpadu niebezpiecznego do utylizacji.

 

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO

 

 

 

L.P

 

Nazwa i adres firmy

  1.  

PUPH „BUDMAR” w Koszalinie

Ul. Na Skarpie 17

Tel. 3433272

  1.  

Zakład Ogólnobudowlany KOZBUD „BIS” w Sianowie ul. Łubuszan 41a,  76-004 Sianów tel. 3185907

  1.  

TAGEN SERWIS Słups ul. Piłsudskiego 10/2

Tel. 059 8430549

  1.  

E. Tymoszuk Sławno

Ul. Chełmińskiego tel. 059 8103491

 

 

 

 

WNIOSEK - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Wytworzył:
Lucyna Siwek
Udostępnił:
Dul Damian
(2006-04-20 15:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2006-04-20 15:50:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655