☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Urząd Gminy Malechowo

Piątek 18.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik referatu - Sławomir Liskowski
Tel. (94) 3140 577

 

Do zadań i kompetencji Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  należy:
1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorem  i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym odbiór  i uruchomienie inwestycji,
2) przygotowanie i kompletowanie dokumentacji przetargowych na inwestycje gminne  i remonty,    
3) organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wewnętrznymi,
4) bieżące monitorowanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych dla zadań  inwestycyjnych,
5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, z zakresu prawa wodnego i leśnictwa,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i pozyskiwaniem zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów,
7) opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
8) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ODR) na rzecz intensyfikacji  i modernizacji struktury produkcji rolnej oraz współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie  zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach   i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
9) prowadzenie spraw  z zakresu planowania i zagospodarowania  przestrzennego gminy,
10) przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
11)  wydawanie decyzji rozgraniczeniowych i scaleniowych,
12) prowadzenie spraw z zakresu prawa geodezyjnego, kartograficznego i geologicznego,
13) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów oraz numerów porządkowych nieruchomości,
14) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania  czystości i porządku w gminie,  w tym organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami,
15) prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat za  odpady komunalne,
16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym przygotowanie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
17) przygotowywanie projektów uchwał  i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie.

 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Damian Dul
(2003-06-16 12:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Dul
(2017-01-03 12:05:54)
 
 
ilość odwiedzin: 4240767

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X