Referat Finansowów i Budżetu

Kierownik Referatu Finansów i Budżetu, Skarbnik Gminy - Sylwia Piechota

Tel: (94) 3140 564

Do zadań i kompetencji Referatu Finansów i Budżetu należy:

 1.  opracowywanie projektów budżetu Gminy,
 2.  wykonywanie i nadzór nad realizacją budżetu,
 3.  prowadzenie rachunkowości urzędu,
 4.  sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej urzędu i gminy,
 5.  przekazywanie środków finansowych dla poszczególnych  dysponentów budżetu,
 6.  ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 7.  kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy,
 8.  kontrola podatkowa podatników,
 9.  wymiar, pobór i egzekucja podatków i innych opłat  lokalnych,
 10.  przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw,
 11.  w zakresie płac i ubezpieczeń pracowników urzędu,
 12.  naliczanie i dokonywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 13.  wydawanie zaświadczeń związanych z zadaniami pozostającymi we właściwości referatu,
 14.  prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej podatku od towarów i usług (VAT),
 15.  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami skarbowymi.
   

 

 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-06-16 12:50:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2021-02-02 12:07:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki