☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Malechowo

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Skarbnik

Funkcję Skarbnika sprawuje: Sylwia Piechota

Tel: (94) 3140 564.

 

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu  rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy oraz przez jednostki organizacyjne gminy,
3) organizowanie właściwego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz ich archiwizacja,
4) opracowywanie projektów budżetu Gminy, zmian w budżecie oraz sprawozdań  z realizacji budżetu,
5) nadzór i kontrola realizacji budżetu Gminy,
6) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych gminy,
7) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym prawem,
8) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
9) zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w urzędzie,
10) kontrola gospodarki finansowej urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy,
11) kontrola legalności  dokumentów finansowo – księgowych dotyczących realizacji budżetu,
12) nadzór nad prawidłowym  prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy
13) opracowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących budżetu oraz podatków i  opłat lokalnych.
Skarbnik kieruje Referatem Finansów i Budżetu i pełni obowiązki kierownika tego referatu.
 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Damian Dul
(2003-06-16 12:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Dul
(2017-01-03 11:57:34)
 
 
liczba odwiedzin: 4256178

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X