☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Skarbnik

Funkcję Skarbnika sprawuje: Sylwia Piechota

Tel: (94) 3140 564.

 

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:

 1.  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2.  nadzorowanie całokształtu prac z zakresu  rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy oraz przez jednostki organizacyjne gminy,
 3.  organizowanie właściwego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz ich archiwizacja,
 4.  opracowywanie projektów budżetu Gminy, zmian w budżecie oraz sprawozdań  z realizacji budżetu,
 5.  nadzór i kontrola realizacji budżetu Gminy,
 6.  kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych gminy,
 7.  prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym prawem,
 8.  opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 9.  zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w urzędzie,
 10.  kontrola gospodarki finansowej urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy,
 11.  kontrola legalności  dokumentów finansowo – księgowych dotyczących realizacji budżetu,
 12.  nadzór nad prawidłowym  prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy
 13.  opracowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących budżetu oraz podatków i opłat lokalnych.

Skarbnik kieruje Referatem Finansów i Budżetu i pełni obowiązki kierownika tego referatu.
 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-06-16 12:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2021-02-02 11:45:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655