☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Sekretarz

Funkcję Sekretarza sprawuje: Halina Skaza
Tel: (94) 3140 561

 

Zadania i kompetencje Sekretarza:

 1.  nadzór na mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie urzędu,
 2.  koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
 3.  nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej,
 4.  nadzór nad realizacją zadań z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,
 5.  nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 6.  koordynacja i nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi w urzędzie,
 7.  przedkładanie Wójtowi  propozycji dotyczących usprawnień pracy urzędu oraz konieczności dokonania zmian personalnych zatrudnionych pracowników,
 8.  przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz jego aktualizacji,
 9.  nadzorowanie  nad załatwianiem skarg, wniosków, petycji oraz prowadzeniem centralnego rejestru,
 10.  zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującym prawem,
 11.  koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty,
 12.  inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 13.  zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 14.  nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 15.  przestrzegania dyscypliny pracy  w urzędzie,
 16.  nadzorowanie przestrzegania przez pracowników urzędu przepisów prawa w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
 17.  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy referatami,
 18.  zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników urzędu,
 19.  przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie  i innych wewnętrznych aktach prawnych,
 20.  współdziałanie z Radą Gminy,
 21.  realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-06-16 12:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2023-01-03 08:32:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655