Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych pesel-text

 

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychWymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie danych.
Druk do pobrania.

Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 31 zł (na podst. par.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia, Dz. U. Nr 62 poz. 564).


Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wnoszona jest w kasie Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Ewidencja Ludności - pok. 10, tel (94) 3140 588

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926   z późn. zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r, o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz. U. Nr 139 z 2006 r. poz. 993 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych,  ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia opłat  (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.11.2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych  dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 667).

Wytworzył:
Danuta Andrzejewska
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-06-18 13:35:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2012-04-17 11:44:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki