☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu -  Artur Guz
Tel: ( 94) 3140 589

Do zadań i kompetencji Referatu  Gospodarki  Komunalnej   należy:

 1.  eksploatacja i zarządzanie gminną infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, w sposób zapewniający nieprzerwane dostawy usług, w standardzie zgodnym  z obowiązującymi przepisami prawa,
 2.  prowadzenie ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów,
 3.  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia  na terenie gminy,
 4.  realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej,
 5.  koordynowanie zadań związanych  z utrzymaniem zieleni gminnej,
 6.  sprawowanie nadzoru nad cmentarzami komunalnymi,
 7.  wyliczanie i pobieranie opłat cmentarnych,
 8.  gospodarka komunalnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,
 9.  prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat za wodę i ścieki,
 10.  prowadzenie zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy,
 11.  prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem, dzierżawą, użytkowaniem wieczystym, użyczeniem lub inną formą użytkowania nieruchomości gminnych,
 12.  prowadzenie naliczania i zmian opłat z tytułu użytkowania wieczystego, oddania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowania i dzierżaw,
 13.  przygotowywanie projektów uchwał  i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie.
   
Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2017-01-03 12:06:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2021-02-02 12:08:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655