Corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji - Rejestr petycji.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki