☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2011

z dnia 3 stycznia 2011 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa LASKI
 
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa PRZYSTAWY
 
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa PĘKANINO
 
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa PAPROTKI
 
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa KOSIERZEWO
 
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Drzeńsko
 
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa PODGÓRKI
 
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Drzeńska w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej sołectwa
 
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa GORZYCA
 
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Malechowo na rok 2011
 
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011 r.
 
Zarządzanie Nr 19/2011
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Malechowo dla samorządowej instytucji kultury.
 
z dnia12 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa ZIELENICA
 
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa KARWICE
 
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa GRABOWO
 
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa MALECHÓWKO
 
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa PAPROTY
 
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa BORKOWO
 
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa LEJKOWO
 
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa ŻEGOCINO
 
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa ŚWIĘCIANOWO
 
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa SULECHÓWKO
 
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa SULECHOWO
 
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa KUSICE
 
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Konkursowych opiniujących oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Malechowo
 
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa NIEMICA
 
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa DARSKOWO
 
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa BARTOLINO
 
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa MALECHOWO
 
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa OSTROWIEC
 
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa BIAŁĘCINO
 
z dnia 4 lutego 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę świetlicy wiejskiej w Karwicach"
 
z dnia 4 lutego 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kosierzewie"
 
z dnia 14 lutego 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.
 
z dnia 24 lutego 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
z dnia 1 marca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej nadania statutu sołectwa Sęczkowo.
 
z dnia 16 marca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 45/2011
z dnia 22 marca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Zarządzenie Nr 46/2011
z dnia 24 marca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie organizacji kancelarii niejawnej w Urzędzie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 47/2011
z dnia 24 marca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011.

Zarządzenie Nr 48/2011
z dnia 28 marca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 49/2011
z dnia 28 marca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 50/2011
z dnia 30 marca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 51/2011
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 52/2011
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 53/2011
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko, wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w referacie rolnictwa, ochrony środowiska, mienia komunalnego, rozwoju i promocji Urzędu Gminy Malechowo. 

Zarządzenie Nr 54/2011
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 55/2011
z dnia 6 maja 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbiórka budynku wielorodzinnego w Laskach wraz z kotłownią".

Zarządzenie Nr 56/2011
z dnia 6 maja 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 57/2011
z dnia 6 maja 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 58/2011
z dnia 24 maja 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej.

Zarządzenie Nr 59/2011
z dnia 27 maja 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej.

Zarządzanie Nr 60/2011
z dnia 27 maja 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny oraz powołania zespołu w celu opracowania w/w planu.

Zarządzenie Nr 61/2011
z dnia 30 maja 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018.

Zarządzenie Nr 62/2011
z dnia 02 czerwca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ruchomości.

z dnia 06.06.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Usługi transportowe na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Malechowo w roku szkolnym 2011/2012”
 
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Malechowo
 
z dnia 09.06.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego inwestycji, pn: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach”
 
z dnia 22.06.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego inwestycji, pn: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie”
 
z dnia 22.06.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.
 
z dnia 22.06.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011
 
z dnia 30.06.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.
 
z dnia 4 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa SĘCZKOWO.
 
z dnia 04.07.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
z dnia 07.07.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Lejkowo
 
z dnia 25.07.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Malechowo”.
 
z dnia 25.07.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia na „Termomodernizacje Gimnazjum w Malechowie”.
 
z dnia 25.07.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia na „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MALECHOWO”
 
z dnia 25 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok
 
z dnia 25 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Sęczkowo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Pękanino
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Paprotki
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Przystawy
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Gorzyca
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Grabowo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Malechówko
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Malechowo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Sulechowo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Zielenica
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Święcianowo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Paproty
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Bartolino
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Kosierzewo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Niemica
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Karwice
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Darskowo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Białęcino
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Podgórki
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Ostrowiec
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Lejkowo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Borkowo
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Drzeńsko
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Kusice
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Sulechówko
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Laski
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Statutu sołectwa Żegocino
 
z dnia 28 lipca 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok
 
z dnia 5 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok
 
z dnia 5 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 
z dnia 10 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i placówek oświatowych w Gminie Malechowo
 
z dnia 17 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
z dnia 17 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Gimnazjum im. mjr Ryszarda Markiewicza ps. „Mohort” w Malechowie
 
z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Malechowie
 
z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowcu
 
z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Zespołem Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu
 
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku

Zarządzenie nr  116/2011
z dnia 31.08.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie nr  117/2011
z dnia 15.09.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 r.

Zarządzenie nr  118/2011
z dnia 15.09.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Zarządzenie nr  119/2011
z dnia 19.09.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr  120/2011
z dnia 19.09.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ W MALECHÓWKU".

Zarządzenie nr  121/2011
z dnia 28.09.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie nr  122/2011
z dnia 29.09.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminy Malechowo”.

Zarządzenie nr  123/2011
z dnia 29.09.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „ Dostawa używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwicach”.

Zarządzenie nr  124/2011
z dnia 30.09.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie nr  125/2011
z dnia 03.10.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Białęcino.

Zarządzenie nr  126/2011
z dnia 06.10.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie nr  127/2011
z dnia 06.10.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowa drogi gminnej w Malechówku”

Zarządzenie nr  128/2011
z dnia 06.10.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Zarządzenie nr  129/2011
z dnia 04.10.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Malechowo”.

Zarządzenie nr  130/2011
z dnia 18.10.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Białęcino.

Zarządzenie nr  131/2011
z dnia 20.10.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie nr  132/2011
z dnia 20.10.2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami na rok 2011. 

z dnia 26 października 2011r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej.
 
z dnia 27 października 2011r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.
 
z dnia 27 października 2011r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn „Dostawa fotolasera dla Straży Gminnej w Malechowie”.
 
Zarządzenie Nr 136/2011
z dnia 09 listopada 2011 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaż w trybie aukcji ruchomości - autobusu marki AUTOSAN H9-21.41
 
z dnia 10 listopada 2011r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.
 
z dnia 10 listopada 2011r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.
 
z dnia 14 listopada 2011r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 
Zarządzenie Nr 140/2011
z dnia 14 listopada 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Malechowo w sezonie 2011/2012 z podziałem na dwa zadania” .

Zarządzenie Nr 141/2011
z dnia 21 listopada 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 142/2011
z dnia 21 listopada 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Zarządzenie Nr 143/2011
z dnia 29 listopada 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu-sprzedaż w trybie aukcji ruchomości – autobusu marki AUTOSAN H9-21.41

Zarządzenie Nr 144/2011
z dnia 30 listopada 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 145/2011
z dnia 30 listopada 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011. 

Zarządzenie Nr 146/2011
z dnia 30 listopada 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na refinansowanie kosztów inwestycji”.

Zarządzenie Nr 147/2011
z dnia 9 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 148/2011
z dnia 9 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na refinansowanie kosztów inwestycji”.

Zarządzenie Nr 149/2011
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup fabrycznie nowego mikrobusa wyposażonego w podjazd do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Zarządzenie Nr 150/2011
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
na podstawie art. 13 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) powołuje komisję do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w referacie rolnictwa, ochrony środowiska, mienia komunalnego, rozwoju i promocji Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 151/2011
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 152/2011
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Zarządzenie Nr 153/2011
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 154/2011
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 155/2011
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018.

Zarządzenie Nr 156/2011
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie Nr 157/2011
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malechowie i ustalenia jej składu.
 
Wytworzył:
Monika Podbereżna
Udostępnił:
Dul Damian
(2011-01-20 15:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2012-05-07 13:15:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655