☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2008

z dnia 11 stycznia 2008 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malechowie i ustalenia jej składu.
 
z dnia 26 lutego 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
z dnia 26 lutego 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału przyznanych w budżecie środków finansowych na 2008 rok w dziale „Kultura Fizyczna i Sport”.
 
z dnia 29 lutego 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.
 
z dnia 29 lutego 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
z dnia 19 marca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.
 
z dnia 28 marca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.
 
z dnia 28 marca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż autobusu „AUTOSAN” H9-21
 
z dnia 31 marca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
z dnia 3 kwietnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora/inspektora w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Malechowo.
 
z dnia 29 kwietnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy Malechowo.
 
z dnia 29 kwietnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 5 maja 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 27 maja 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 2 czerwca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego wykonania systemowych placów zabaw w miejscowościach Kusice, Sulechowo, Laski, Karwice i Święcianowo.
 
z dnia 2 czerwca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie
 
z dnia 6 czerwca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej
 
z dnia 10 czerwca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Malechowo w 2008 r.
 
z dnia 11 czerwca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych
 
z dnia 26 czerwca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kuchni z zapleczem w Gimnazjum w Malechowie”
 
z dnia 30 czerwca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 8 lipca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 21 lipca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Ostrowcu”.
 
z dnia 31 lipca 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 14 sierpnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 21 sierpnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.
 
z dnia 21 sierpnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Urzędzie Malechowo
 
z dnia 22 sierpnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – II Etap”.
 
z dnia 22 sierpnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
 
z dnia 29 sierpnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok
  
z dnia 01 września 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie ruchomości
 
z dnia 01 września 2008r
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału przyznanych w budżecie środków finansowych na 2008 rok w dziale „Kultura Fizyczna i Sport”.
 
z dnia 22 września 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej
 
z dnia 26 września 2008r
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału przyznanych w budżecie środków finansowych na 2008 rok w dziale ”Kultura Fizyczna i Sport”
 
z dnia 30 września 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok
 
z dnia 30 września 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału przyznanych w budżecie środków finansowych na 2008 rok w dziale „Kultura Fizyczna i Sport”.
 
z dnia 21 października 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 31 października 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 31 października 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.
 
z dnia 7 listopada 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 14 listopada 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Malechowo na rok 2009, prognozy łącznej kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego.
 
z dnia 21 listopada 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 28 listopada 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 28 listopada 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.
 
z dnia 03 grudnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego.
 
z dnia 05 grudnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 12 grudnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 19 grudnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
 
z dnia 23 grudnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyca.
 
z dnia 29 grudnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w referacie budżetu i finansów w Urzędzie Gminy Malechowo.
 
z dnia 31 grudnia 2008r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2008 rok.
Wytworzył:
Udostępnił:
Dul Damian
(2008-02-06 13:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2009-02-24 10:17:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655