Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 387 obr. Karwice II przetarg