NazwaTypDataOperacja
Jednostki budżetowe dokument2020-09-23MODYFIKACJA
Jednostki budżetowe dokument2020-09-23MODYFIKACJA
Deklaracja dostępnościdokument2020-09-22MODYFIKACJA
Deklaracja dostępnościdokument2020-09-22MODYFIKACJA
Deklaracja dostępnościdokument2020-09-22MODYFIKACJA
Deklaracja dostępnościdokument2020-09-22MODYFIKACJA
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 05.06.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłączenie terenu ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Karwice, gm. Malechowo (S-2/2010 i S-3/2019) na działce nr 110 obręb Karwiceel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 05.06.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłączenie terenu ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Karwice, gm. Malechowo (S-2/2010 i S-3/2019) na działce nr 110 obręb Karwiceel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 05.06.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłączenie terenu ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Karwice, gm. Malechowo (S-2/2010 i S-3/2019) na działce nr 110 obręb Karwiceel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2019 znak RIGP.II.6733.4.2018.2019 z dnia 10.06.2019 r. dla inwestycji polegającej na "Budowie drewnianego pomostu kajakowego ze slipem na działce nr 2/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2019 znak RIGP.II.6733.4.2018.2019 z dnia 10.06.2019 r. dla inwestycji polegającej na "Budowie drewnianego pomostu kajakowego ze slipem na działce nr 2/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2019 znak RIGP.II.6733.4.2018.2019 z dnia 10.06.2019 r. dla inwestycji polegającej na "Budowie drewnianego pomostu kajakowego ze slipem na działce nr 2/1 obręb Ostrowiec, gmina Malechowo".el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2018 rokel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2018 rokel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2018 rokel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o podjęciu przez Radę Gminy Malechowo Uchwały Nr X/72/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 394/2 i 394/3 w obrębie Pękanino, gm. Malechowoel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o podjęciu przez Radę Gminy Malechowo Uchwały Nr X/72/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 394/2 i 394/3 w obrębie Pękanino, gm. Malechowoel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o podjęciu przez Radę Gminy Malechowo Uchwały Nr X/72/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 394/2 i 394/3 w obrębie Pękanino, gm. Malechowoel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 55 oraz części działki nr 56 w obrębie Święcianowo, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 55 oraz części działki nr 56 w obrębie Święcianowo, gm. Malechowo.el. menu2020-09-21MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>