Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia.