Przyjęcia interesantów

Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków

1) Wójt Gminy

środa od 1200 - 1615
 

 
2) Sekretarz Gminy

czwartek od 1300 - 1600
 

3) Przewodniczący RADY GMINY
Wiesław Rosiński
 
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od godz. 900 do 1100,
w środy od godz. 1500 do 1600
 
Interesanci przyjmowani są w Biurze Rady Gminy,  
pok. 105, tel. 94 31 40 585
(jeśli poniedziałek lub środa jest dniem wolnym od pracy,  interesanci przyjmowani są w następnym dniu pracy Urzędu Gminy)

 

Wytworzył:
Damian Dul
Udostępnił:
Damian Dul
(2003-05-07 11:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Dul
(2019-03-28 10:43:15)