☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Malechowo

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Szanowni  Państwo,
W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391), która nakłada na samorządy nowe obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Malechowo zaprasza do wzięcia udziału w procesie konsultacji  projektów uchwał, a mianowicie:
•    określenia  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
•    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
•    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej,
•    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwał na stronie internetowej Urzędu Gminy Malechowo, w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Malechowo w sprawie wyżej wymienionych projektów uchwał.
W ramach prowadzonych konsultacji właściciele nieruchomości z terenu Gminy Malechowo oraz organizacje pożytku publicznego  mogą kierować wnioski, opinie oraz uwagi dotyczące ww. projektów uchwał na adres poczty elektronicznej: przyroda@malechowo.pl lub poprzez złożenie  bezpośrednio w Urzędzie Gminy Malechowo w Biurze Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu).
Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określa się na dzień 21 listopada 2012 roku, a termin zakończenia na dzień 27 listopada  2012 roku do godz. 15. (liczy się data wpływu do urzędu).
 

Wytworzył:
Lucyna Siwek
Udostępnił:
Damian Dul
(2012-11-21 14:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Dul
(2012-11-22 11:38:21)
 
 
liczba odwiedzin: 4256517

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X